Petition

EUROPA: GEEN WOORDEN MAAR DADEN! BELGIË MAG DE VS-BLOKKADE NIET MEE UITVOEREN! Aan de leden van het Belgische Parlement, Wij vragen met aandrang dat België binnen de EU het voortouw neemt en concrete stappen zet om de negatieve gevolgen van VS blokkade voor de Europees-Cubaanse samenwerking te doorbreken. De blokkade van de Verenigde Staten kostte vorig jaar aan Cuba ruim 4,3 miljard dollar, geld dat het land niet kan investeren in zijn sociale en economische ontwikkeling. Tegelijk verhindert de blokkade de normale economische en humanitaire samenwerking tussen Cuba en Europa. Nochtans creëerde de Europese Unie reeds in 1996 een wettelijk kader (Verordening 2271/96) dat de Europese bedrijven verbiedt om toe te geven aan de VS-sancties en dat de lidstaten verplicht op te treden in geval van opgelegde sancties. Maar in de feiten laat Europa de VS begaan. Dit kan niet langer. De Europese Unie en België mogen hun beleid niet door de Verenigde Staten laten dicteren! We vragen dat België de wettelijke mogelijkheden ten volle gebruikt om de Belgisch-Cubaanse samenwerking alle kansen te geven.